Contact Us

  • Address: No. 190 Chutian Road, Xixing Street, Binjiang Zone, Hangzhou, Zhejiang, China

  • Contact: Vincent Peng (General Manager)

  • Tel: +8657186676308

  • Fax: +8657186676306

  • Mobile: +8618329110111

  • Email: geyimedical@gmail.com

  • Website: www.geyi-medical.com

         www.geyimedical.com

Home > Contact Us

Zhejiang Geyi Medical Instrument Co., Ltd.

Address: No. 190 Chutian Road, Xixing Street, Binjiang Zone, Hangzhou, Zhejiang, China

Contact: Vincent Peng (General Manager)

Tel: +86-571-86676319

Fax: +86-571-86676306

Mobile: +86-15868407021

E-mail: desiree@geyi-medical.com

Website: www.geyi-medical.com

               www.geyimedical.com